Náhradní plnění je jednou z možností firem, jak splnit svou povinnost podpory osob se zdravotním postižením (OZP). Tuto povinnost popisuje zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti. Zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 osob musí zaměstnávat alespoň 1 člověka se zdravotním postižením.  Může se však stát, že z různých důvodů nejste schopni zaměstnávat OZP. Povinné plnění lze plnit i dalšími způsoby.

Zákon nabízí 3 možnosti, jak povinné plnění splnit:

  • Přímým zaměstnáváním OZP na trhu práce. Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci by měl zaměstnávat 4 % OZP z celkového počtu. Na 25 zaměstnanců tedy jednoho se zdravotním postižením.

  • Finančním odvodem státu (znamená to 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat).

Zde je kalkulačka náhradního plnění, která spočítá úsporu při odběru služeb: kalkulačka náhradního plnění 

Je možná kombinace plnění. Co se stane, pokud povinný podíl nesplním?

V případně nesplnění plnění může mu stát firmě udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady a inspektoráty práce.

Kromě finanční sankce však nenaplňujete ani aspekt společensky odpovědného podnikání, což může negativně

Je třeba vzít i v potaz otázku prospěšnosti pro společnost. Ta se projevuje zejména v případě, kdy je zaměstnavatel schopen OZP zaměstnávat ve větší míře než zvyšovat jejich závislost na dávkách ze státního rozpočtu.

Díky nákupu služeb produktů a služeb od aktérů na chráněném trhu práce můžete splnit zákonnou povinnost a podpořit zaměstnávání OZP, získat kvalitní vztah s dodavatelem a navíc ušetřit. 

Nejnovější uchazeči

Nejnovější nabídky práce

Hledej inzerát

Hledej uchazeče

Hledej chráněnou dílnu

Hledej práci