Smysl certifikace je umožnit uchazečům o práci prezentovat se věrohodně. 

Základní úrovní je Certifikát Jobula: uchazeč poskytnul dokumenty identity.